Naša planéta Zem volá o pomoc!

Pri súčasnom životnom štýle nám o chvíľu nebude stačiť jedna planéta. Ak by sme chceli udržať súčasnú kvalitu života, potrebovali by sme už v roku 2050 päť planét. Zamyslime sa a zmeňme naše správanie v každodenných maličkostiach, ktoré dokážu Zem ušetriť aj pre ďalšie generácie. Stačí napríklad šetriť vodou, energiami, znížiť množstvo odpadu a správať sa jednoducho ohľaduplnejšie k svojmu okoliu.

Kedy začať?
Čím skôr!

Osvojiť si zodpovedné správanie nie je ťažké. Čím skôr s tým začneme, tým to bude pre nás prirodzenejšie. Práve preto sa projekt spoločnosti Henkel Šampióni v udržateľnosti zameriava na deti. Zaškolení Ambasádori budú žiakov 3. a 4. tried navštevovať a na jednej vyučovacej hodine im zábavnou formou ukážu, prečo je udržateľnosť taká dôležitá.

Nebude hodina o udržateľnosti nudná?

Aj keď slová ako ekológia a udržateľnosť neznejú práve najzábavnejšie, na hodine s Ambasádormi rozhodne nebude nuda. Práve naopak. Vyučovacie hodiny budú plné hravých vizuálov, kvízov a diskusií. Doplnia ich aj animované filmy či maľovanky. Nabitý program deti zaujme, nenútene a prirodzene ich upozorní na udržateľnejší spôsob správania, ktorý môžu jednoducho zaviesť do praxe aj doma. Budú tak svetlým príkladom aj pre ostatných – ako v škole, tak aj doma.

Projekt Šampióni v udržateľnosti

Projekt Šampióni v udržateľnosti vznikol minulý rok v českej pobočke spoločnosti Henkel a jeho myšlienka šíriť udržateľné správanie zaujala natoľko, že prekročila hranice nášho štátu. V súčasnosti tak ide o celosvetový projekt s presahom na všetky oddelenia nadnárodnej korporácie Henkel za účasti

jeho najvyšších predstaviteľov a členov Henkel rodiny, teda aj samotných zakladateľov firmy.

Špeciálne vyškolení zamestnanci spoločnosti Henkel, takzvaní Ambasádori udržateľnosti, základné školy osobne navštívia, aby zoznámili deti s každodennými návykmi, napr. ako šetriť energiu, neplytvať vodou, triediť obaly a znižovať objem odpadu. Program v rozsahu jednej vyučovacej hodiny je prioritne určený žiakom 3. a 4. tried. Deti v tomto veku môžu svojím príkladom ovplyvniť správanie svojich rodičov, starých rodičov i kamarátov, čo môže viesť k vytvoreniu trvalejšej udržateľnosti nášho okolia.

Ambasádori majú pre deti pripravené rôzne maľovanky, tipy a triky, tiež aj animovaný film s postavičkou zemegule, ktorá reaguje na rôzne správanie usmievavou či zamračenou tvárou. Deti, ktoré sa prednášky zúčastnia, získajú Certifikát o tom, že sa stali Šampiónmi v udržateľnosti. Každé dieťa dostane tričko a samolepky.

Tie môžu lepiť všade tam, kde si myslia, že by sa dalo správať k prostrediu zodpovednejšie a udržateľnejšie.

Minulý rok sa uskutočnil celosvetový pilotný ročník projektu, v rámci ktorého Ambasádori hovorili o udržateľnosti s viac než 400 deťmi. V Českej republike sa stretli s takmer 120 školákmi a ich odozva bola viac než pozitívna. Preto projekt pokračuje aj tento rok a zvyšuje počet Ambasádorov, aby mohli zavítať do všetkých škôl, ktoré o ich návštevu prejavia záujem.

Pozrite si naše video

Navštívili sme už niekoľko škôl, v ktorých naši Ambasádori diskutovali s deťmi o udržateľnosti.

Udržateľnosť

Udržateľnosť sa snaží o to, aby mali ľudia kvalitný život aj bez nadmerného využívania zdrojov našej planéty. Týka sa vecí, ktoré môžeme robiť tak, aby sme žili čo najviac v súlade s možnosťami prírody. Zahŕňa súčasnosť i hľadisko budúcnosti, teda odkaz ďalším generáciám.

Viac informácií


Viaceré činnosti v našom každodennom živote sú spojené s udržateľným správaním. Stačí v nich byť dôsledný a vzorom pre ostatných. Musíme si pripustiť, že uvedomelé správanie každého z nás je veľmi dôležité a môže výrazne prispieť k udržaniu našej planéty o pár generácií ďalej. Navyše, tieto činnosti výrazne šetria Zem aj obsah našej peňaženky.

Príkladom je zhasínanie v miestnosti, ktorú opúšťame, vypínanie elektrických prijímačov hlavným vypínačom, šetrenie vody pri sprchovaní aj osobnej hygiene, znižovanie odpadov výberom vhodných obalov, triedenie odpadov, nákup šetrných spotrebičov a tak ďalej. Ďalšie vymenovávanie by však bolo rozsiahle. Na niektoré ďalšie zaujímavé informácie odkazujeme v rámci tohto webu.

Komentáre odborníka

Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj je súčasťou výučby na základných školách už veľa rokov. Zvykli sme si, že je zabezpečovaná buď vyučujúcim danej školy, alebo nevládnymi organizáciami, ktoré pre školy pripravujú vzdelávacie programy. Zdá sa, že firma Henkel svojím projektom začína nový trend. Vyškolení zamestnanci, Ambasádori udržateľnosti, deťom v školách zábavnou formou ukážu, ako môžu k udržateľnosti vlastnými silami prispieť. Tento prístup by mohol mať významný
multiaplikačný efekt: znalé deti budú vedomosti šíriť ďalej – rovesníkom, súrodencom, rodičom, príbuzným… Ambasádori zase budú mať potrebu získavať nové informácie a zlepšovať svoje teoretické aj praktické znalosti. Je to praktická realizácia spoločenskej zodpovednosti firiem vedúca k zodpovednému správaniu voči prírodnému aj sociálnemu prostrediu, ktorého cieľom je najvnímavejšia skupina – deti a žiaci, teda tí, ktorí budú o pár rokov rozhodovať
o (ne)udržateľnosti nášho rozvoja. Ich spoločné úsilie o zmenu preto stojí za uznanie. Teším sa na výsledky a hodnotenie dosahu projektu.

PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Vedúci oddelenia Indikátorov udržateľného rozvoja, Centrum pre otázky životného prostredia Karlovej univerzity

Skúste si kvíz o udržateľnosti

a získajte od nás drobnú pozornosť

Viete, koľko litrov vody sa dá ušetriť, keď sa namiesto kúpeľa osprchujete?

Tak táto odpoveď nie je správna. Skúste inú.

Áno, kúpeľom vo vani môžete zužitkovať až o 50 litrov vody viac ako pri sprchovaní. Za jeden rok sa toto číslo môže vyšplhať až na 18 250.

Viete, koľko ľudí na svete nemá dostatočný prístup k pitnej vode?

Tak táto odpoveď nie je správna. Skúste inú.

Áno, jedna miliarda ľudí na svete je bez dostatočného prístupu k pitnej vode. Znamená to, že každý siedmy človek na našej planéte musí kvôli základnej surovine, vode, prejsť denne aj niekoľko kilometrov. V mnohých oblastiach sa ľudia s kvalitnou pitnou vodou nestretnú takmer nikdy.

Koľkokrát viac energie spotrebuje pranie na 60 °C oproti praniu na 30 °C?

Tak táto odpoveď nie je správna. Skúste inú.

Áno, praním na 30 °C spotrebuje práčka priemerne 6× menej energie než praním na 60 °C. Výrobcovia pracích práškov sa preto snažia prichádzať na trh s takými výrobkami, ktoré budú mať účinnosť aj pri nízkych teplotách.

Koľko odpadu na osobu sa priemerne vytriedi na Slovensku za jeden rok?

Tak táto odpoveď nie je správna. Skúste inú.

Áno, priemerný Slovák zrecykluje 25 kilogramov odpadu ročne. No v porovnaní s týmto pomerne nízkym číslom viac ako 67 % Slovákov sa hlási k tomu, že aktívne v domácnosti triedi odpad.

Ďakujeme, že ste sa zúčastnili kvízu o udržateľnosti

Stiahnuť maľovanky

Máte záujem o návštevu Ambasádora?

Prihláste svoju školu!

Úspešne odoslané

Ďakujeme, Vaša žiadosť bola úspešne odoslaná.

Kontakty

Zuzana Kaňuchová

Head Corporate Communications
Central East Cluster (SK/CZ/HU)
Corporate Communications
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel: +421 2 33 319 213
E-mail: zuzana.kanuchova@henkel.com

Zuzana Jančigová

Corporate Communications
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
82108 Bratislava
Tel: +421 2 33 319 220
E-mail: zuzana.jancigova@henkel.com